Alicja Kieruzalska

Urodziła się w Toronto. Jest absolwentką Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart w klasie fagotu prof. Marca Engelhardta oraz Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie u prof. Bogumiła Gadawskiego. W 2011 roku z wyróżnieniem ukończyła również studia podyplomowe w  Stuttgarcie.
Była stypendystką Ministra Kultury, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, DAAD oraz fundacji muzyki kameralnej Villa Musica (Niemcy). Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich. Jako kameralistka oraz muzyk orkiestrowy koncertowała w większości krajów Europy, w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii i Egipcie. Współpracowała m.in. z Royal Philharmonic Orchestra w Londynie, Operą w Hamburgu i w Stuttgarcie, Kammerorchester Heilbronn i Mannheim, orkiestrami kameralnymi AUKSO i NFM Leopoldinum.
Alicja Kieruzalska jest założycielką, fagocistką i koordynatorką jednego z zespołów Narodowego Forum Muzyki: LutosAir Quintet, kwintetu dętego złożonego z solistów NFM Filharmonii Wrocławskiej i NOSPR, obecnie jednego z najbardziej aktywnych i wszechstronnych zespołów dętych w Polsce.
W latach 2006–2009 była fagocistką i kontrafagocistką Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie; w latach 2009–2011 była solo-fagocistką Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Od 2010 roku jest solistką w grupie fagotów NFM Filharmonii Wrocławskiej.