Manu Mellaerts

Studiował grę na trąbce, kameralistykę i pedagogikę w Lemmens-Institute w Leuven oraz w Konserwatorium w Brukseli. Po studiach u P. Thibauda w Paryżu, R. Delmotte’a w Wersalu i  Tarra w Bazylei, wygrał belgijski konkurs „Tenuto” w 1985 r. i znalazł się wśród laureatów międzynarodowego konkursu trąbkowego w Tulonie (Francja) w 1987 r.

W latach 1984-1986 był pierwszym trębaczem w orkiestrze Radia Flamandzkiego. W 1987 r. został pierwszym trębaczem w Operze Narodowej „La Monnaie” (Bruksela) i profesorem Królewskiego Konserwatorium w Brukseli. Występuje z zespołami kameralnymi, jako gościnny dyrygent z orkiestrami młodzieżowymi i dętymi, a jako solista występuje w wielu krajach Europy, zwłaszcza w repertuarze barokowym i klasycznym.

Od wielu lat gra ze słynnym belgijskim organistą Lucem Ponetem oraz daje recitale ze swoją żoną pianistką Katrien Verbeke. Manu Mellaerts jest regularnie zapraszany jako nauczyciel i performer w Europie, Wielkiej Brytanii, Azji i Stanach Zjednoczonych.

Jest założycielem i dyrektorem artystycznym zespołu brassowego BELGIAN BRASS oraz częścią Trumpet-Trio „G-Brass”, wraz ze Sławomirem Cichorem (Polska) i Jose Chaferem (Hiszpania), któremu towarzyszy Luc Ponet (organy).

Manu Mellaerts

studied the trumpet, chamber music and pedagogy at the Lemmens-Institute in Leuven and at the Brussels Conservatory. After having studied with P. Thibaud in Paris, R. Delmotte in Versailles and 1987 Tarr in Basel, he won the Belgian “Tenuto” contest in 1985 and was among the laureats of the international trumpet competition in Toulon (Fr.) in 1987.

From 1984 until 1986 he was solo trumpet at the Flamish Radio orchestra. In ’87 he became 1st solo-trumpet at the National Opera House “La Monnaie “(Brussels) and professor at the Royal Brussels Conservatory. He performs with chamber music ensembles, works as a guest-conductor with youth and wind orchestras and as a soloist he plays in many European countries, especially the baroque and classical repertoire.

For many years, he plays with the famous Belgian organ-player Luc Ponet and gives recitals with his wife, pianiste Katrien Verbeke. Manu Mellaerts is regularly invited as a teacher and performer in Europe, U.K., Asia and the U.S.

He is the founder and artistic director of the brass ensemble BELGIAN BRASS and part of the Trumpet-Trio “G-Brass”, together with Slawomir Cichor (Poland) and Jose Chafer (Spain), accompained by Luc Ponet (organ).