John Riddell

Drummer, composer, arranger and conductor. Riddell has already made his mark on the Danish jazz scene with many different soloists and orchestras. He is a big band drummer, he has collaborated with: Caro Emerald, Sinne Eeg, Kira Skov, Maria Lucia, Andrea Motis, ANOHNI, Gunhild Carling, Karmen Rõivassepp, Dario Campeotto, Bobo Moreno, Pede B, Lars Møller, Jakob Buchannan, Nikolai Bøgelund, Wycliffe Gordon , Julien Argüelles, Pierre Bertrand-Cagnes, Palle Mikkelborg, Jukkis Uotila and many others.

In 2020, John Riddell conducted the Aarhus Jazz Orchestra in a concert with music from computer games. In addition to conducting the orchestra, in association with Festival of the Century, Riddell arranged most of the music and composed the concert program with accompanying visuals and stories by computer game researcher Andreas Lieberoth.

He studied at the Jutland Conservatory of Music, majoring in big band. In addition, he studied in New York with masters John Riley, Adam Nussbaum and Dennis Mackrel, and studied big band arrangements with Jens Christian “Chappe” Jensen and Nikolai Bøgelund.

In addition, Riddell handles practical, organizational and artistic tasks at the Aarhus Jazz Orchestra as a project worker. He leads and conducts the Danish Youth Jazz Orchestra, which is a talent development base for young jazz musicians in Central Jutland, he is also an organizer and conductor in other projects.

John Riddell

perkusista, kompozytor, aranżer i dyrygent. Mimo młodego wieku, Riddell zdążył już zaznaczyć swoją obecność na duńskiej scenie jazzowej z wieloma różnymi solistami i orkiestrami. Jest perkusistą bigbandowym, współpracował z: Caro Emerald, Sinne Eeg, Kira Skov, Maria Lucia, Andrea Motis, ANOHNI, Gunhild Carling, Karmen Rõivassepp, Dario Campeotto, Bobo Moreno, Pede B, Lars Møller, Jakob Buchannan, Nikolai Bøgelund, Wycliffe Gordon, Julien Argüelles, Pierre Bertrand-Cagnes, Palle Mikkelborg, Jukkis Uotila i wieloma innymi.

W 2020 roku John Riddell dyrygował Aarhus Jazz Orchestra w koncercie z muzyką z gier komputerowych. Oprócz dyrygowania orkiestrą, we współpracy z Festival of the Century, Riddell zaaranżował większość muzyki i skomponował program koncertu z towarzyszącymi wizualizacjami i historiami badacza gier komputerowych Andreasa Lieberotha.

Studiował w Jutland Conservatory of Music w specjalizacji big bandowej. Ponadto studiował w Nowym Jorku u mistrzów Johna Rileya, Adama Nussbauma i Dennisa Mackrela, a także uczył się aranżacji big bandowych u Jensa Christiana „Chappe” Jensena i Nikolaia Bøgelunda.

Ponadto Riddell zajmuje się praktycznymi, organizacyjnymi i artystycznymi zadaniami w Aarhus Jazz Orchestra jako pracownik projektu. Prowadzi i dyryguje Duńską Młodzieżową Orkiestrą Jazzową, która jest bazą rozwoju talentów dla młodych muzyków jazzowych w Centralnej Jutlandii, jest także organizatorem i dyrygentem w innych projektach.