Vikentios Gionanidis

Vikentios Gionanidis is a Greek tuba player and arranger for brass. He was born in 1988 in Corfu and began his musical studies in 1998 at the wind band “Mantzaros”, witch included theory, percussion, euphonium and finally the tuba. Later, he Studied at the Conservatory of Corfu and in 2007 he began his studies at the Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, Germany joining the famous tuba class of Prof. Jens Bjørn-Larsen. During his time there, he had the chance to participate in various chamber music ensembles as well as performing solo recitals and receiving orchestral training. He got his Diploma Degree on 2013.

He won first prizes in two of the most prestigious competitions for brass instruments. At the International Aeolus Competition in Düsseldorf (2010), apart from the first prize, he also won the special prize for contemporary music and the audience award, competing against other brass instruments including the trumpet and the trombone. At the International Instrumental Competition in Markneukirchen (2012) Gionanidis won the first prize. He also won prizes at the National Music Academy Competition in Lübeck (2011) and the International Brass Competition in Gdansk (2012).

Vikentios has appeared as a soloist with the Folkwang Kammerorchester, Essen, the Orchestra of the Plauen-Zwickau Theater, the Göttinger Symphoniker, the Düsseldorfer Symphoniker, the Gdansk Academy Orchestra, just to name a few.

As an orchestral musician, Vikentios has performed with orchestras such as the Berlin Philharmonic, the Bavarian State Orchestra, the Frankfurt Radio Symphony, the Orchestre de la Suisse Romande, the Staatsoper Hamburg, the Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, the Gewandhausorchester in Leipzig, the Staatsorchester Stuttgart, the Komische Oper Berlin, the Konzerthaus-Orchestra Berlin, among others.

Vikentios is very passionate about chamber music. He has performed with many prestigious groups, such as the Ensemble Modern, which specialises in contemporary music, the German Opera Brass (brass ensemble of the Deutsche Oper Berlin), the Salaputia Brass, among others.

Since 2014 Vikentios Gionanidis has been teaching orchestral and solo literature at the Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, assisting his teacher Prof. Jens Björn-Larsen. He has given masterclasses in many countries, including Greece, Germany, Sweden and the USA.

Apart of his work as a tuba player, Vikentios is also an active arranger of music for brass. His arrangements have been published and performed all over the world. His first etude book for tuba and trombone, 29 Bel Canto Studies became immediately  successful and is a companion for many tuba and trombone players around the globe.

Since the season 2013/2014 Vikentios holds the position of Principal Tuba in the orchestra of the Deutsche Oper in Berlin.

Vikentios is a Buffet Crampon artist and plays B&S tubas.

Vikentios Gionanidis

Vikentios Gionanidis jest greckim tubistą i aranżerem muzyki na instrumenty dęte blaszane. Urodził się w 1988 r. na Korfu i rozpoczął studia muzyczne  w orkiestrze dętej “Mantzaros”, które obejmowały teorię, perkusję, eufonium i wreszcie tubę. Później studiował w Konserwatorium na Korfu, a w 2007 r. rozpoczął studia w Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hanowerze, Niemcy, dołączając do słynnej klasy tuby prof. Jensa Bjørn-Larsena. Jensa Bjørna-Larsena. Dyplom uzyskał w 2013 r.

Zdobył pierwsze miejsca w dwóch najbardziej prestiżowych konkursach dla instrumentów dętych blaszanych. Na Międzynarodowym Konkursie Aeolus w Düsseldorfie (2010) oprócz pierwszej nagrody zdobył także nagrodę specjalną za muzykę współczesną oraz nagrodę publiczności, konkurując z innymi instrumentami dętymi blaszanymi, w tym trąbką i puzonem. Na Międzynarodowym Konkursie Instrumentalnym w Markneukirchen (2012) Gionanidis zdobył pierwszą nagrodę. Zdobył również nagrody na National Music Academy Competition w Lubece (2011) oraz na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych w Gdańsku (2012).

Vikentios występował jako solista z Folkwang Kammerorchester, Essen, Orkiestrą Teatru Plauen-Zwickau, Göttinger Symphoniker, Düsseldorfer Symphoniker, Gdańską Orkiestrą Akademicką.

Jako muzyk orkiestrowy, Vikentios występował z takimi orkiestrami jak Filharmonia Berlińska, Bavarian State Opera, hr-Sinfonieorchester, Orchestre de la Suisse Romande, Staatsoper Hamburg, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Gewandhausorchester w Lipsku, Staatsorchester Stuttgart, Komische Oper Berlin, Konzerthaus-Orchestra Berlin.

Vikentios z wielką pasją oddaje się muzyce kameralnej. Występował z wieloma prestiżowymi zespołami, takimi jak Ensemble Modern, który specjalizuje się w muzyce współczesnej, German Opera Brass (zespół dęty Deutsche Oper Berlin) czy Salaputia Brass.

Od 2014 roku Vikentios Gionanidis uczy literatury orkiestrowej i solowej w Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hanowerze, asystując swojemu nauczycielowi prof. Jensowi Björn-Larsenowi. Prowadził kursy mistrzowskie w wielu krajach, m.in. w Grecji, Niemczech, Szwecji i USA.

Oprócz pracy jako tubista, Vikentios jest również aktywnym aranżerem muzyki na instrumenty dęte blaszane. Jego aranżacje były publikowane i wykonywane na całym świecie. Jego pierwszy podręcznik etiud na tubę i puzon, 29 Bel Canto Studies stał się natychmiastowym sukcesem, a korzysta z niego wielu tubistów i puzonistów na całym świecie.

Od sezonu 2013/2014 Vikentios zajmuje stanowisko Principal Tuba w orkiestrze Deutsche Oper w Berlinie.

Vikentios jest artystą Buffet Crampon i gra na tubach B&S.