Polityka prywatności

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest w Fundacji Kolektyw Dźwięku (dalej „my”, „Fundacja”) traktowana szczególnie poważnie. Niniejsza polityka określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania Fundacji.

Administrator danych i dane kontaktowe 

Administratorem danych jest Fundacja Kolektyw Dźwięku, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Saperów 19/7, 53-151, posiadającą numer REGON: 365737380, NIP 8943087898, która jest stroną umowy świadczenia lub otrzymywania usług lub podmiotem, z którym się kontaktowano.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu

i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: Fundacja Kolektyw Dźwięku, ul. Saperów 19/7, 53-151 Wrocław, office@corno.pl lub workshop@corno.pl.

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe gromadzimy od osób zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundację, w tym w ramach procesu naboru na Festiwal CORNO – Brass Music Festival (zwany dalej „Festiwal”). Dane osobowe mogą być przekazywane bezpośrednio do Fundacji przez wnioskodawcę poprzez stronę www.corno.pl

Dane, które przetwarzamy, obejmują standardowe informacje dotyczące Twojej osoby: imię i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe. Prosimy nie przekazywać nam żadnych informacji dotyczących tak zwanej „specjalnej kategorii danych osobowych”, w tym rasy, pochodzenia etnicznego, polityki, religii, przynależności do związków zawodowych, genetyki, danych biometrycznych, zdrowia lub orientacji seksualnej.

Wykorzystywanie danych osobowych

Uzyskane dane na Twój temat, używamy w następujący sposób:

  • w celu zapewnienia sprawnego procesu naboru na Festiwal oraz organizacji tegoż Festiwalu
  • w celu powiadamiania Cię o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Fundację, które według nas mogą Cię zainteresować

 

Podstawa prawna przetwarzania 

Fundacja zbiera i przetwarza dane osobowe w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu. Jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystanie Twoich danych do innych konkretnych celów, Twoje dane będą przetwarzane w obrębie wyrażonej zgody.

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania? Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania. Podajemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

  • organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych lub usługi IT
  • organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i do organizacji międzynarodowych.

Prawa osób fizycznych:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fundację przysługuje Ci prawo do: 

– dostępu do danych osobowych

– zmiany/sprostowania danych osobowych

– usunięcia danych osobowych

– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

– ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

– przenoszenia danych osobowych

W takich przypadkach prosimy o przesłanie do nas maila na adres workshop@corno.pl lub office@corno.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Fundacja Kolektyw Dźwięku, ul. Saperów 19/7, 53-151 Wrocław.

Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres workshop@corno.pl lub office@corno.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać pod adresem www.giodo.gov.pl.

Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie przez nas z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym sklepie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym sklepie mogą być dla Ciebie niedostępne.

Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów sklepu, takich jak utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta, zapamiętanie ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do koszyka.

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

Pliki cookies własne wykorzystywane są również do obsługi mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków.

Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszego sklepu funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

  • Google Analytics,
  • Google Tag Manager,
  • Google AdWords,
  • Google AdSense,
  • Facebook Custom Audiences,
  • Facebook, Twitter, LinkedIN, Pinterest (pliki cookies narzędzi społecznościowych).