Jan Harasimowicz

Jest solistą Orkiestry Sinfonia Varsovia i wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Po ukończeniu studiów w Konserwatorium w Birmingham (2007) i powrocie do Polski, kontynuował rodzinną tradycje jako nauczyciel trąbki w szkołach wszystkich szczebli. Poza intensywną pracą w roli trębacza Sinfonii Varsovia, a także wykładowcy i nauczyciela, Jan pozostaje czynnym muzykiem angażującym się w ciekawe projekty spoza kręgów muzyki klasycznej (m.in. SV Brass, Szymon Nidzworski Project).