Andre Schoch

Andre Schoch has been a member of the Berliner Philharmoniker since 2017.

From 2014 to 2017 he was principal trumpet at the Philharmonic State Orchestra Hamburg. Before that, engagements as principal trumpet took him to the Deutsche Oper Berlin and the Gewandhausorchester Leipzig. As soloist, Schoch has performed with the Philharmonic State Orchestra Hamburg conducted by Kent Nagano, the Polish Kammerphilharmonie as part of the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, the Prague Chamber Orchestra and the Berliner Barock Solisten.

Alongside his orchestral engagements Andre Schoch is also in high demand as a chamber musician. He is a founding member of the ensemble “10forBrass” and the Duo Schoch/Höricke. Regularly Schoch is also invited to play with the famous ensemble “German Brass”.

Since 2020 Schoch is tutoring trumpet students at the Karajan Academy of the Berliner Philharmoniker and frequently leads rehearsals for the academy’s brass ensembles. From 2015 to 2017 he taught at the Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Schoch has given serval acclaimed Masterclasses at the Karajan Academy, the Shanghai Orchestra Academy and Manhattan School of Music.

Born in 1987, Schoch was given his first trumpet lesson at the age of eight by Ansgar Dümchen. From 2004 to 2007 he was a student at the Hochschule für Musik Karlsruhe, studying with Professor Reinhold Friedrich and Professor Klaus Bräker. Later he studied with Professor Matthias Höfs at the Hochschule für Musik und Theater Hamburg and from 2010 to 2012 with Gábor Tarkövi at the Karajan Academy of the Berliner Philharmoniker.

Schoch‘s versatile repertoire, as soloist and chamber musician, has been released on various audio- and video recordings by labels such as Berlin Classics, Dabringhaus & Grimm and Genuin.

Andre Schoch

Jest członkiem Filharmonii Berlińskiej od 2017 roku.

W latach 2014-2017 był pierwszym trębaczem w Państwowej Orkiestrze Filharmonicznej w Hamburgu. Wcześniej, jako pierwszy trębacz, występował w Deutsche Oper Berlin i Gewandhausorchester Leipzig. Jako solista Schoch występował z Państwową Orkiestrą Filharmoniczną w Hamburgu pod dyrekcją Kenta Nagano, Polską Orkiestrą Kameralną w ramach Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Praską Orkiestrą Kameralną i Berliner Barock Solisten.

Oprócz swoich występów w orkiestrze, Andre Schoch jest również bardzo zaangażowany jako kameralista. Jest członkiem-założycielem zespołu „10forBrass” oraz duetu Schoch/Höricke. Regularnie jest również zapraszany do gry ze słynnym zespołem „German Brass”.

Od 2020 roku udziela korepetycji studentom gry na trąbce w Akademii Karajana Filharmoników Berlińskich i często prowadzi próby orkiestr dętych tej akademii. W latach 2015-2017 wykładał w Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Schoch prowadził wielokrotnie nagradzane kursy mistrzowskie w Karajan Academy, Shanghai Orchestra Academy i Manhattan School of Music.

Urodzony w 1987 roku, pierwszą lekcję gry na trąbce otrzymał w wieku ośmiu lat od Ansgara Dümchena. W latach 2004-2007 był studentem Hochschule für Musik Karlsruhe w klasie prof. Reinholda Friedricha i prof. Klausa Bräkera. Później studiował u profesora Matthiasa Höfsa w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu, a w latach 2010-2012 u Gábora Tarköviego w Akademii Karajana Filharmoników Berlińskich.

Wszechstronny repertuar Schocha, jako solisty i kameralisty, został wydany na różnych nagraniach audio i wideo przez takie wytwórnie, jak Berlin Classics, Dabringhaus & Grimm i Genuin.