Payments

Fundacja Kolektyw Dźwięku ma zaszczyt zaprosić na VI CORNO – Brass Music Festival, który odbędzie się w dniach 13-19.08.2023 w Zielonej Górze. Jest to szósta edycja największego festiwalu muzyki blaszanej w Polsce, połączona z warsztatami, koncertami kameralnymi, wykładami i wystawą instrumentów. Na warsztaty zapraszamy wybitnych muzyków w specjalnościach: waltornia, trąbka, puzon i tuba.

 1. Organizatorem festiwalu (dalej „festiwal”) jest Fundacja Kolektyw Dźwięku z siedzibą we Wrocławiu, ul. Saperów 19/7, 53-151, posiadającą numer REGON posiadającą numer REGON: 365737380, NIP 8943087898.
 2. Warunkiem uczestnictwa w CORNO – Brass Music Festival dla danej specjalności jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.corno.pl oraz uiszczenie opłaty (tzw. wpisowego) najpóźniej do 13.06.2021. Kopię dowodu wpłaty należy przesłać na adres email workshop@corno.pl
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
 4. Zapisanie się na warsztaty jakiejkolwiek specjalności oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności, widocznej na stronie www.corno.pl.
 5. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji Kolektyw Dźwięku:
  1. dla uczestników z Polski: 

   Fundacja Kolektyw Dźwięku
   Bank BNP Paribas Oddział we Wrocławiu
   30 1750 0012 0000 0000 3534 9855
   z dopiskiem: CORNO – Brass Music Festival waltornia* / trąbka* / puzon* / tuba* (*w zależności od wybranej specjalności)

  2. dla uczestników z zagranicy: 

   Sound Collective Foundation
   Bank BNP Paribas Oddział we Wrocławiu
   IBAN: PL74 1750 0012 0000 0000 3534 9936
   SWIFT: PPABPLPK
   z dopiskiem: CORNO – Brass Music Festival waltornia* / trąbka* / puzon* / tuba*
   (*w zależności od wybranej specjalności)Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi uczestnik kursu.  Kwota, wpłacana na konto tytułem opłaty za uczestnictwo, winna być dokładnie tej samej wysokości, jak podana w regulaminie.

 6. Liczba uczestników aktywnych jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do grupy uczestników aktywnych będzie decydowała kolejność zgłoszeń wraz z potwierdzeniem wpłaty za udział w warsztatach.
 7. Każdy uczestnik aktywny w trakcie warsztatów w każdej specjalności weźmie udział w lekcjach indywidualnych oraz zajęciach z zespołów kameralnych, może przysłuchiwać się wszystkim pozostałym lekcjom podczas festiwalu, a także może wziąć udział w koncertach uczestników warsztatów. Otrzyma również bezpłatną wejściówkę na wszystkie koncerty festiwalowe. Repertuar realizowany podczas zajęć będzie określony przez organizatora. 
 8. Każdy z biernych uczestników może przysłuchiwać się wszystkim lekcjom podczas festiwalu, a także będzie mógł zakupić bilety na koncerty biletowane festiwalu w cenie ulgowej. Bierni uczestnicy specjalności „waltornia” będą mogli wziąć czynny udział w zajęciach Horn Ensemble wraz z pozostałymi uczestnikami kursu, prowadzonych przez legendarnego waltornistę Hollywood Studio – Jamesa Thatchera. 
 9. Artyści i uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w materiałach archiwalnych, promocyjnych i informacyjnych, które będą powstawały w trakcie wydarzenia i będą wykorzystane w przyszłości w celach archiwalnych i promocyjnych festiwalu. 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdej ze specjalności w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń uczestników czynnych, o czym zostaną poinformowani zarówno wykładowcy, jak i zgłoszeni uczestnicy najpóźniej w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem kursu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego każdej ze specjalności w przypadku choroby lub innych przypadków losowych, o czym zostaną poinformowani zgłoszeni uczestnicy najpóźniej w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem kursu. 
 12. Koszty podróży, nocleg i wyżywienie uczestnicy i opiekunowie zapewniają sobie we własnym zakresie. Istnieje możliwość zarezerwowania zaprezentowanych w formularzu zgłoszeniowym noclegów dla czynnych uczestników warsztatów (liczy się kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona).
 13. Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej nad nieletnimi uczestnikami.
 14. Uczestnicy festiwalu ponoszą prawną i finansową odpowiedzialność za szkody wyrządzone w miejscach zajęć indywidualnych, zajęć grupowych, w salach koncertowych i miejscach noclegowych podczas trwania festiwalu.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników festiwalu i warsztatów muzycznych w drodze na festiwal, podczas trwania festiwalu i w drodze powrotnej z festiwalu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i programie festiwalu. 
 17. Wiadomości dotyczące CORNO – Brass Music Festival znajdują się również na stronie www.corno.pl.